Công văn 3729/TCT-CS

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 3729/TCT-CS

Tiêu đề: Công văn 3729/TCT-CS năm 2015 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành Số hiệu: 3729/TCT-CS Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân Ngày ban hành: 14/09/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán

Ngày 14/09/2015, TCT đã có Công văn 3729/TCT-CS trả lời Công văn 31321/CT-HTr của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ:

+ Điểm d, khoản 1 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP;

+ Điều 3, Điều 4 và Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC;

+ Khoản 1 Điều 22 Thông tư 199/2014/TT-BTC.

Theo đó, căn cứ những quy định nêu trên:

+ Trường hợp mẫu Phiếu thu tiền bảo hiểm: Mẫu số 01b-TT, mẫu số 01c-TT, mẫu số 01d-TT quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 199/2014/TT-BTC nêu trên đều thiếu tiêu chí: MST người bán. Vì vậy TCT thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP Hà Nội tại Công văn 31321/CT-HTr: 03 Mẫu phiếu thu tiền bảo hiểm nêu trên không đáp ứng nội dung bắt buộc của hóa đơn không phải là hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC;

+ Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán: Hóa đơn GTGT - Phiếu thu tiền bảo hiểm…  thì doanh nghiệp bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu của hóa đơn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC và doanh nghiệp thực hiện in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trên là nội dung Công văn 3729/TCT-CS, TCT có ý kiến để Cục Thuế được biết và hướng dẫn thực hiện.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 3729/TCT-CS để xử lý:

Tin tức về Công văn 3729/TCT-CS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 3729/TCT-CS

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 3729/TCT-CS

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 3729/TCT-CS

Đang cập nhật