Quyết định 460/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 460/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015 Số hiệu: 460/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Bùi Đức Lợi Ngày ban hành: 20/05/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015

  • QUY PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
  • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn ...
  • Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông ...
  • KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
  • I. Thực trạng về thương mại điện tử tại Kon Tum.
  • II. Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015.
  • III. Một số giải pháp thực hiện phát triển TMĐT tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015
  • IV. Tổ chức thực hiện.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 460/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 460/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 460/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 460/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 460/QĐ-UBND

Đang cập nhật