Nghị định 85/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 85/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ Số hiệu: 85/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/10/2015 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Từ ngữ được sử dụng trong Nghị định
 • Điều 4. Đại diện của lao động nữ
 • Điều 5. Quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Cải thiện điều kiện lao động đối với lao động nữ
 • Điều 7. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ
 • Điều 8. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai
 • Điều 9. Giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một ...
 • Điều 10. Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ
 • Điều 11. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành

NSDLĐ sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

Ngày 01/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, áp dụng đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có sử dụng lao động nữ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định 85/2015 bao gồm 03 Chương, 14 Điều, quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ gồm: Đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ và chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ).

Chương I của Nghị định 85/2015 bao gồm những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ… Trong đó, tại chương quy định chung này, Nghị định số 85 cũng đã nêu nguyên tắc chung về quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ.

Theo đó, NSDLĐ có trách nhiệm thực hiện quyền bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, tiền lương, khen thưởng, thăng tiến, trả công lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện lao động, an toàn lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ phúc lợi khác về vật chất và tinh thần. 

Nhà nước bảo đảm bình đẳng về các lĩnh vực quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này trong quan hệ lao động, chính sách ưu đãi, xét giảm thuế. Đồng thời, Nhà nước cũng khuyến khích NSDLĐ ưu tiên tuyển dụng, sử dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ và thực hiện các chính sách đối với lao động nữ tốt hơn so với quy định của pháp luật.

Chương II của Nghị định 85 bao gồm những quy định cụ thể về nhiều chính sách nhằm hỗ trợ lao động nữ như các chính sách về cải thiện điều kiện lao động đối với lao động nữ; chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ…

Theo đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt trữ sữa nghỉ ngơi mà vẫn hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Nhà nước cũng chủ trương khuyến khích NSDLĐ tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc thông qua việc quy định lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các quy chuẩn như phòng vắt, trữ sữa mẹ phải là một không gian riêng biệt rộng tối thiểu 6m2, có nguồn nước sạch, có nguồn điện, bảo đảm vệ sinh, được trang bị tủ lạnh, ghế, bàn; khăn giấy hoặc khăn lau, máy hút sữa, bình tiệt trùng (nếu có thể). 

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Để hỗ trợ lao động nữ nuôi dạy con, Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định căn cứ điều kiện cụ thể, NSDLĐ xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do NSDLĐ thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

Ngoài ra, không chỉ quy định các chính sách có lợi cho người lao động nữ, nhà nước cũng đặt ra những hỗ trợ nhất định cho NSDLĐ sử dụng lao động nữ. Nghị định 85/2015 quy định rằng NSDLĐ sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong đó, NSDLĐ có sử dụng nhiều lao động nữ là NSDLĐ sử dụng từ 10 đến dưới 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 50% trở lên so với tổng số lao động. Những trường hợp được xem là sử dụng nhiều lao động nữ khác được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định số 85. 

Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2015, thay thế Nghị định số 23/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 85/2015/NĐ-CP để xử lý: