Nghị định 14/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 14/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai Số hiệu: 14/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/03/2016 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NGÀNH, NGHỀ CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NỮ TRONG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NGÀNH, NGHỀ CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NỮ TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHÙ HỢP ...
 • Điều 3. Ngành, nghề chuyên môn của công dân nữ phù hợp yêu cầu Quân đội nhân dân
 • Điều 4. Sắp xếp, quản lý công dân nữ có ngành, nghề chuyên môn đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị
 • Chương III MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI CHIẾN
 • Điều 5. Công dân đang làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị ...
 • Điều 6. Công dân đang làm việc trong các cơ quan nhà nước
 • Điều 7. Công dân đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 8. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ khác
 • Điều 9. Xác nhận số lượng công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức và việc phục vụ trong Quân đội ...
 • Điều 10. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến
 • Chương IV HUẤN LUYỆN BINH SĨ DỰ BỊ HẠNG HAI
 • Điều 11. Đối tượng gọi tập trung huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
 • Điều 12. Yêu cầu huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
 • Điều 13. Giao chỉ tiêu huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
 • Điều 14. Tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi tập trung huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai chuyển thành binh sĩ ...
 • Điều 15. Thời gian, nội dung huấn luyện và việc chuyển hạng cho binh sĩ dự bị hạng hai thành binh sĩ ...
 • Điều 16. Chế độ, chính sách bảo đảm cho binh sĩ dự bị hạng hai trong thời gian tập trung huấn luyện, ...
 • Điều 17. Nhiệm vụ chi cho huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
 • Điều 18. Nguồn ngân sách đảm bảo
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 20. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Từ ngày 1/5/2016, Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành nghề chuyên môn phù hợp với công dân nữ trong Quân đội nhân dân, trường hợp miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạn hai sẽ có hiệu lực.

Theo đó, Sẽ miễn gọi nhập ngũ đối với công dân thuộc trường hợp sau:

- Học sinh đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi quốc tế.

- Một con của liệt sĩ hay của thương binh hạng một, người nhiễm chất đọc da cam phải có người nuôi dưỡng.

Ngoài ra, Nghị định số 14/2016 quy định để binh sĩ dự bị hạng hai sẽ được chuyển lên hạng một khi đáp ứng điều kiện:

- Nam binh sĩ dự bị hạng hai đến hết 35 tuổi, còn đối với nữ là đến hết 30.

- Có phẩm chất chính trị, sức khỏe, văn hóa theo tiêu chuẩn trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm do Bộ Quốc phòng quy định.

Thời gian huấn luyện để chuyển từ hạng hai lên hạng một sẽ là 6 tháng và theo chương trình của Bộ Quốc phòng nhưng 01 năm không quá 02 lần tập trung huấn luyện.

Nghị định 42/2011/NĐ-CP, Nghị định 150/2007/NĐ-CP, Quyết định 203/2006/QĐ-TTg sẽ hết hiệu lực khi Nghị định 14/2016/NĐ-CP có hiệu lực.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 14/2016/NĐ-CP để xử lý: