Thông tư 39/2015/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2015/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 39/2015/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 21/08/2015 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT CÁC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tiến hành hoạt động điều tra và phối hợp điều tra các vụ cháy, nổ
 • Chương II PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ CHÁY, ...
 • Điều 4. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn
 • Điều 5. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh
 • Điều 6. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh ...
 • Điều 7. Trách nhiệm của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 8. Trách nhiệm của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 9. Trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện
 • Điều 10. Trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh
 • Điều 11. Trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh
 • Điều 13. Trách nhiệm của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
 • Điều 14. Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát kỹ thuật hình sự
 • Điều 15. Trách nhiệm của lực lượng khác trong Công an nhân dân
 • Điều 16. Điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ liên quan đến trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh ...
 • Điều 17. Mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra các cấp với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành

Ngày 21/08/2015, căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy 2001(sửa đổi, bổ sung năm 2013), Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 ( sửa đổi, bổ sung năm 2006 và năm 2009), Bộ Công An đã ban hành Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân. 

Thông tư 39/2015/TT-BCA gồm 03 chương, 19 điều, áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cơ quan an ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp; cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; các lực lượng khác trong Công an Nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ. 

Chương I của Thông tư 39/2015 quy định các quy định chung, trong đó có nêu rõ nguyên tắc tiến hành hoạt động điều tra và phối hợp điều tra các vụ cháy, nổ. Về nguyên tắc, cơ quan điều tra, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đơn vị Cảnh sát Kỹ thuật hình sự cấp dưới chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Giám định viên, Cán bộ khám nghiệm hiện trường, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng được ủy nhiệm của Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về mọi hành vi, quyết định và kết luận của mình.

Chương II của Thông tư 39 đi sâu vào phận công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ. Theo quy định của Thông tư 39/2015, công an xã/ phường/ thị trấn (viết tắt là công an xã) có trách nhiệm tiếp nhận tin báo của cá nhân, cơ quan, tổ chức về các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn và khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ tin báo.

Khi xác định có vụ cháy nổ, công an xã có trách nhiệm báo cho cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã để tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện chữa cháy và báo cáo trưởng công an cấp quận.

Theo Thông tư 39, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc công an cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì giải quyết, xử lý ngay từ ban đầu đối với các vụ cháy thuộc một trong các trường hợp sau: Không có người chết; có 1 người bị thương; không có yếu tố nước ngoài; diện tích đám cháy dưới 500 m2 hoặc thiệt hại ước tính dưới 3 tỷ đồng (căn cứ thống kê ban đầu).

Bộ Công an cũng giao trách nhiệm cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cơ quan điều tra, cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp trên thực hiện việc khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra khác theo yêu cầu khi các cơ quan này chủ trì tiến hành điều tra vụ cháy, nổ.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc cháy, nổ khi có đề nghị của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc công an tỉnh.

Khi tiến hành giải quyết, xử lý các vụ cháy nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra ban đầu thì tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về tổ chức điều tra hình sự. Đối với các vụ cháy có dấu hiệu tội phạm khác không thuộc thẩm quyền điều tra thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chức điều tra hình sự.

Trường hợp vụ cháy, nổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp huyện đã thụ lý, giải quyết nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ra quyết định, phải chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh được giao tiến hành điều tra các vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp tỉnh; các vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh...

Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/10/2015. 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2015/TT-BCA để xử lý: