Thông tư 48/2015/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2015/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 48/2015/TT-BCA Quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 48/2015/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/10/2015 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 48/2015/TT-BCA Quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Yêu cầu đối với trang phục chữa cháy
 • Điều 4. Quy định về mẫu trang phục chữa cháy
 • Chương II TRANG PHỤC CHỮA CHÁY
 • Điều 5. Quần áo chữa cháy
 • Điều 6. Mũ chữa cháy
 • Điều 7. Các trang phục chữa cháy khác
 • Điều 8. Kiểm định trang phục chữa cháy
 • Điều 9. Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Ngày 16/10/2015, Bộ Công An đã ban hành Thông tư 48/2015/TT-BCA quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, áp dụng đối với lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư 48/2015 bao gồm 03 Chương, 11 Điều, quy định về mẫu, cấu tạo, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, bao gồm: Quần, áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang chữa cháy; kiểm định, kinh phí bảo đảm trang bị và yêu cầu đối với trang phục chữa cháy.

Tại Chương I- chương về quy định chung, Thông tư 48/2015 nêu đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và những yêu cầu cơ bản đối với trang phục chữa cháy, quy định về mẫu trang phục chữa cháy. 

Chương II của Thông tư số 48 quy định cụ thể về trang phục chữa cháy. Theo đó, quần áo chữa cháy phải tuân thủ kiểu dáng theo mẫu số 01, mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 48 này. Áo chữa cháy là áo dài tay, có dây đai gắn cố định bên cổ trái và gắn băng gai bên cổ phải. Cúc áo cài nằm ẩn phía bên trong; từ trước ra sau thân áo có 02 dải phản quang . Tay áo có 01 dải phản quang vạch màu xanh, cùi chỏ tay áo có 01 lớp vải đệm bên trong; gấu tay áo có 02 lớp. Quần chữa cháy là kiểu quần dài, ống rộng, có cúc cài nằm ẩn phía bên trong. Từ trước ra sau hai bến ống quần có 01 dải phản quang vạch màu xanh.

Tương tự, đối với các trang phục còn lại: 

Mũ chữa cháy phải tuân thủ kiểu dáng theo mẫu số 03; Ủng chữa cháy phải tuân theo kiểu dáng theo mẫu số 04; Găng tay chữa cháy theo kiểu dáng của mẫu số 05; Khẩu trang chữa cháy theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 48/2015. 

Trang phục chữa cháy sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA  thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật PCCC sửa đổi. 

Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng được bố trí trong ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của UBND các cấp và thực hiện theo quy định của Luật NSNN.

Thông tư 48/2015/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/01/2016. Lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành đã được trang bị quần, áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang chữa cháy trước 08/01/2016 thì tiếp tục sử dụng cho đến khi hết niên hạn.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2015/TT-BCA để xử lý: