Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT về quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 32/2015/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 06/10/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT về quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công ...
  • Điều 3. Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi
  • Điều 4. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
  • Điều 5. Điều khoản thi hành

Ngày 06/10/2015, căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi bởi Nghị định số 150/2013/NĐ-CP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT bao gồm 05 Điều, áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành NNPTNT.

Theo đó, đối với lĩnh vực nông nghiệp, các vị trí công tác thực hiện chuyển đổi định kỳ là các vị trí thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, văn bằng, chứng chỉ gồm: Giấy phép, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (kể cả thủy sản); giấy phép nhập khẩu phân bón, giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với giống cây trồng và phân bón xuất khẩu, văn bản công nhận phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam; giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y; chứng chỉ hành nghề thú y; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận an toàn thực phẩm...

Về lĩnh vực lâm nghiệp, các vị trí công tác thực hiện chuyển đổi định kỳ là các vị trí công tác thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: Giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, giấy phép, chứng chỉ xuất khẩu, nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã.

Về lĩnh vực thủy sản, các vị trí công tác thực hiện chuyển đổi định kỳ là các vị trí công tác thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận bao gồm: Giấy phép khai thác thủy sản, hoạt động ở vùng biển của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác; giấy phép nhập khẩu giống thủy sản, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản để khảo nghiệm, nghiêm cứu, giới thiệu hội chợ triển lãm; giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, bè cá; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, bè cá.

Đối với lĩnh vực thủy lợi, các vị trí công tác thực hiện chuyển đổi định kỳ là các vị trí công tác thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép gồm: Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

Thông tư số 32 quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí trên là 03 năm. 

Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT về quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành có hiệu lực thi hành từ 01/12/2015, bãi bỏ Quyết định số 3486/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật