Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 49/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/10/2015 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng và điều kiện áp dụng
 • Điều 3. Đối tượng không áp dụng
 • Điều 4. Chế độ, chính sách được hưởng
 • Điều 5. Hồ sơ, trình tự giải quyết chế độ
 • Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Điều 7. Xử lý vi phạm
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg bao gồm 10 Điều, quy định chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg gồm 10 điều, quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện áp dụng; đối tượng không áp dụng; chế độ chính sách được hưởng; hồ sơ trình tự giải quyết chế độ, chính sách; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có đủ điều kiện được hưởng các chế độ, chính sách trợ cấp một lần, hưởng chế độ bảo hiệm y tế, chế độ trợ cấp mai táng phí và được cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến. 

Về chế độ trợ cấp một lần, cơ sở cấp mức trợ cấp một lần được ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến, cụ thể:  Nếu dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng. Đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng; Từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.500.000 đồng.

Nếu người tham gia dân công hỏa tuyến đã từ trần thì một trong những thân nhân sau đây của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo mức thống nhất tương ứng nêu trên: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

Về chế độ bảo hiểm y tế, người chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tương tự như đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Về chế độ trợ cấp mai táng phí, khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về BHXH. 

Tại Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phân công rõ, Bộ Quốc phòng chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng, chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận tham gia dân công hoả tuyến. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí đối với các đối tượng.

Ngoài ra, Quyết định 49 còn quy định về việc xử lý vi phạm những tổ chức và cá nhân có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ.  Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải hoàn trả lại số tiền đã nhận; nếu gây thiệt hại, phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 49/2015/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật