Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Số hiệu: 23/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính Ngày ban hành: 12/10/2015 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Căn cứ Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, ngày 12/10/2015, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được quy định cụ thể như sau:

Đối với thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá.

Đơn giá thuê đất hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm nhân giá đất tính thu tiền thuê đất. Trong đó tỷ lệ phần trăm giá thuê đất tại:

  • Thành phố Đông Hà: 1,2%
  • Thị xã Quảng Trị: 1,1%
  • Các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối: 0,85%.
  • Các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư: 0,75%.
  • Đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai thì đơn giá thuê đất bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.

Đối với giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê là giá trúng đấu giá.

Đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm.

Giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm bằng 20% của đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng với thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Đối với mặt nước.

Đơn giá thuê mặt nước được tính căn cứ vào khung giá thuê mặt nước quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Từng dự án sẽ được UBND tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định 23/2015/QĐ-UBND được áp dụng kể từ ngày 22/10/2015 và thay thế cho Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật