Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp Số hiệu: 96/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/10/2015 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội
 • Điều 3. Tiếp nhận viện trợ, tài trợ
 • Điều 4. Đăng ký doanh nghiệp xã hội
 • Điều 5. Công khai Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội
 • Điều 6. Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội
 • Điều 7. Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội
 • Điều 8. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội
 • Điều 9. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông doanh nghiệp xã hội
 • Điều 10. Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội
 • Điều 11. Theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội
 • Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp
 • Điều 13. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Điều 14. Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu
 • Điều 15. Quản lý và sử dụng con dấu
 • Điều 16. Hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty
 • Điều 17. Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
 • Điều 18. Phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động của doanh nghiệp giữa các cơ quan, đơn vị
 • Điều 19. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện

Hướng dẫn cụ thể về con dấu doanh nghiệp

Ngày 19/10/2015 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP để hướng dẫn một số vấn đề của Luật Doanh nghiệp 2014. Nội dung nổi bật trong văn bản này là các quy định về con dấu.

Theo đó, căn cứ vào tại điều 12 của Nghị định 96, thì những người đại diện theo pháp luật của DN (Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, hội đồng quản trị) sẽ là người quyết định hình thức, kích cỡ, nội dung, màu mực dấu, số lượng con dấu cùng các quy định khác về quản lý sử dụng con dấu của doanh nghiệp.

Theo đó, con dấu của DN có thể có hình tròn hoặc hình vuông hoặc bất kỳ hình dạng nào; tuy nhiên mỗi doanh nghiệp chỉ có thể có một mẫu con dấu thống nhất.

Ngoài các thông tin theo quy định của điều 30 và 38 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm các nội dung khác vào con dấu.

Quy định tương tự cũng áp dụng đối với con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Tuy nhiên, trên con dấu không được phép có các thông tin được liệt kê ở điều 14 nghị định 96, ví dụ như: Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, từ ngữ ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục …

Nghị định 96/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/12/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 96/2015/NĐ-CP để xử lý: