Nghị định 116/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 116/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Số hiệu: 116/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/11/2015 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2011/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính ...
 • 1. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 6. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 8. Bỏ quy định tại
 • 9. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Bổ sung thêm Khoản 8 như sau:
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Ngày 11/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Nghị định 116/2015 đã sửa đổi, bổ sung 10 nội dung của Nghị định 59/2011/NĐ-CP, cụ thể nội dung sửa đổi như sau:

Thay đổi thẩm quyền lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa:

Theo quy định sửa đổi,đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt (bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, hàng không, khai thác than, dầu khí, khai thác mỏ quý hiếm), khi thực hiện cổ phần hóa theo phương án do Thủ tướng phê duyệt thì Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ lựa chọn tổ chức tư vấn việc xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa. 

Các trường hợp khác thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa sẽ lựa chọn tổ chức tư vấn.

Thẩm quyền lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá cổ phần (Sở giao dịch chứng khoán hoặc thuê tổ chức tài chính trung gian) cũng thay đổi theo hướng này.

Bổ sung quy định về các khoản dự phòng và lãi chậm nộp số tiền dư về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN

Theo nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định 116/2015, đối với các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, DN cổ phần hóa sẽ được trích theo hợp đồng đã ký và được giữ lại tại công ty cổ phần để thực hiện bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp theo hợp đồng. DN cổ phần hóa phải lập bảng kê chi tiết đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình kèm theo hồ sơ cổ phần hóa. 

Hết thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp khoản trích lập dự phòng còn dư sẽ phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hành theo hợp đồng.

Trường hợp DN cổ phần hóa không thực hiện nộp đúng và kịp thời thì DN phải chịu thêm tiền lãi tính theo lãi suất do NHNN công bố tại thời điểm gần nhất với thời điểm DN nộp tiền vào Quỹ cũng như phải chịu các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Quyết định 21/2012/QĐ-TTg.

Tăng gấp đôi thời gian xử lý tài chính sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần

Nghị định 116/2015 quy định: Trong thời gian 60 ngày làm việc (quy định cũ là 30 ngày) kể từ thời điểm được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp lần đầu, công ty cổ phần phải hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán BCTC, đề nghị kiểm tra quyết toán thuế, quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý.

Thay đổi nguyên tắc lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

Theo nội dung sửa đổi ở Nghị định 116/2015, việc lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị DN sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Đối với các gói thầu, tư vấn định giá có giá trị không quá 3 tỷ thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa có thể chỉ định thầu để lựa chọn hình thức tư vấn định giá trong danh sách do Bộ Tài chính công bố; nếu cần phải tổ chức đấu thầu.

- Đối với các gói thầu tư vấn không thuộc quy định nói trên thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn định giá.

Thay đổi căn cứ xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn 

Trong trường hợp giá trị vốn đầu tư dài hạn của DN cổ phần hóa tại DN khác khi đánh giá, xác định lại có giá trị thực tế thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán thì theo giá trị thực tế xác định lại. (Quy định trước đây xác định theo giá trị ghi trên sổ kế toán của DN cổ phần hóa).

Đối với giá trị vốn góp của doanh nghiệp cổ phần hóa vào công ty cổ phần thì Nghị định 116 cũng bổ sung thêm cách xác định trong trường hợp không xác định được giá trị giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần (do không có giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày trước thời điểm tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp); theo đó trường hợp này giá trị cổ phiếu sẽ được xác định theo  quy định tại Khoản 5 Điều 1; Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 33 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Không còn quy định mức cổ phần giá bán cho nhà đầu tư

 Nghị định 116/2015 đã bỏ hoàn toàn nội dung sau ở quy định cũ tại Nghị định 59: “Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác không thấp hơn 25% vốn điều lệ, ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. Số cổ phần bán cho các nhà đầu tư khác không thấp hơn 50% số cổ phần nêu trên.”

Ngoài ra, Nghị định 116/2015 còn bãi bỏ quy định sau đây (cũng tại Điều 36 Nghị định 59):

“Nếu DN thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa xem xét, quyết định điều chỉnh quy mô vốn điều lệ tăng số lượng hợp lý cổ phần bán ưu đãi cho NLĐ trong DN hoặc giảm cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác, nhưng phải bảo đảm cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư thông thường không thấp hơn 20% vốn điều lệ.”

Bổ sung thêm ưu đãi cho NLĐ trong DN cổ phần hóa

Theo Nghị định 116, những DN thực hiện cổ phần hóa chưa thực hiện được IPO trong thời gian 90 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa thì DN được bán trước cổ phần cho NLĐ, tổ chức công đoàn trong DN CPH với giá bán cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm trong phương án cổ phần hóa.

Chênh lệch giữa giá bán cho NLĐ, công đoàn so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm DN chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có hiệu lực từ ngày 11/11/2015, đồng thời, Nghị định 116/2015 cũng bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 189/2013/NĐ-CP..

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 116/2015/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 116/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 116/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 116/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật