Thông tư 169/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 169/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 169/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 169/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 06/11/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 169/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG, LINH KIỆN ĐỂ SẢN XUẤT, LẮP RÁP PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Điều kiện áp dụng
  • Điều 4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 2005; Nghị định 87/2010/NĐ-CP; Nghị định 215/2013/NĐ-CP và Quyết định 13/2015/QĐ-TTg, ngày 06/11/2015, BTC đã ban hành Thông tư 169/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg.

Theo quy định tại thông tư này thì các sản phẩm là phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định 13/2015/QĐ-TTg;

+ Phụ tùng, linh kiện nhập khẩu nói trên không thuộc Danh mục phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong nước đã sản xuất được do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định 13/2015/QĐ-TTg.

Đối với phụ tùng, linh kiện nhập khẩu để phục vụ Dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đăng ký tờ khai hải quan kể từ ngày 01/7/2015 đến trước ngày 21/12/2015, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này thì được miễn thuế nhập khẩu theo khoản 1 Điều 5 Quyết định 13/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư 169/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất này có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 169/2015/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 169/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 169/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 169/2015/TT-BTC

Đang cập nhật