Quyết định 57/2015/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 57/2015/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 57/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/11/2015 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA THANH NIÊN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hoạt động tình nguyện của thanh niên
 • Điều 4. Kinh phí thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
 • Chương II CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA THANH NIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN
 • Điều 5. Chính sách đối với thanh niên trong quá trình thực hiện chương trình, đề án, dự án
 • Điều 6. Chính sách đối với thanh niên sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án
 • Chương III CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA THANH NIÊN VÌ CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI
 • Điều 7. Chính sách đối với thanh niên trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện
 • Điều 8. Chính sách đối với thanh niên sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện
 • Điều 9. Chính sách đối với cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Trách nhiệm của thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi diễn ra hoạt động tình nguyện
 • Điều 13. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh ...
 • Điều 14. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Điều 15. Điều khoản thi hành

Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện được hưởng chính sách như thương binh.

Căn cứ Luật Thanh niên 2005, ngày 16/11/2015, TTCP đã ban hành Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Nội dung quyết định 57/2015 quy định chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên, trong đó có những quy định mới đáng chú ý như sau:

Chính sách đối với thanh niên trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện.

Điều 7, Quyết định 57/2015/QĐ-TTg quy định về chính sách đối với thanh niên trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện. Cụ thế, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện được hỗ trợ:

+ Tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động tình nguyện;

+  Hưởng tiền bồi dưỡng trong thời gian hoạt động tình nguyện, được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện;

+ Tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn, kết nạp Đảng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn;

+ Thanh niên có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh;

+ Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện không thuộc đối tượng tham gia BHXH và BHYT bắt buộc và chưa tham gia BHXH và BHYT tự nguyện, bị tai nạn thì được cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm chính sách hỗ trợ tối thiểu một nửa chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng bị suy giảm trong trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được.

+ Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hỗ trợ thêm trợ cấp một lần bằng 03 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 01% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

+Trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Thanh niên sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm.

Đó là chính sách đối với thanh niên sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó, sau khi kết thức hoạt động tình nguyện, thanh niên còn được xem xét, ưu tiên tuyển chọn tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc nếu hoạt động tình nguyện từ 03 tháng trở lên.

Thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, làm gián đoạn quá trình học tập thì được xem xét, tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.

Chính sách đối với thanh niên trong quá trình thực hiện chương trình, đề án, dự án

Thanh niên tình nguyện của các chương trình, đề án, dự án sẽ được ký hợp đồng lao động; được hưởng lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, công tác phí theo quy định; được đóng BHXH, BHYT, BHTN trong quá trình tham gia…

Sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, thanh niên tình nguyện được ưu tiên hưởng chính sách về tái định cư ở các vùng kinh tế mới; được hỗ trợ một lần bằng nửa tiền lương tháng hiện hưởng; được ưu tiên xét tuyển khi tuyển sinh vào cao đẳng, đại học và sau đại học…

Quyết định 57/2015/QĐ-TTg quy định chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 57/2015/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 57/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 57/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 57/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 57/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật