Thông tư 73/2015/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 73/2015/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 73/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 73/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 11/11/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 73/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE KHÁCH SỬA ĐỔI LẦN 1 NĂM 2015
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách - Sửa đổi lần 1 năm ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt ...
  • SỬA ĐỔI 1:2015 QCVN 45: 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE KHÁCH
  • Phụ lục 2 BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA BẾN XE KHÁCH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; Nghị định 127/2007/NĐ-CP; Nghị định 107/2012/NĐ-CP, ngày 11/11/2015, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 73/2015/TT-BGTVT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015.

Nội dung sửa đổi như sau:

Sửa đổi tiêu chí phân loại.

Bến xe khách được phân thành 6 loại với các tiêu chí phân loại như sau:

+ Diện tích mặt bằng (tối thiểu)

+ Diện tích bãi đỗ xe ôtô chờ vào vị trí đón khách (tối thiểu)

+ Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác

+ Diện tích tối thiểu phòng chờ cho hành khách (có thể phân thành nhiều khu vực trong bến)

+ Số vị trí đón, trả khách (tối thiểu)

+ Số chỗ ngồi tối thiểu khu vực phòng chờ cho hành khách

+ Hệ thống điều hòa, quạt điện khu vực phòng chờ cho hành khách (tối thiểu)

+ Diện tích khu vực làm việc

+ Diện tích văn phòng dành cho Y tế

+ Diện tích khu vệ sinh

+ Diện tích dành cho cây xanh, thảm cỏ

+ Đường xe ra, vào bến

+ Đường dẫn từ phòng chờ cho hành khách đến các vị trí đón, trả khách

+ Kết cấu mặt đường ra, vào bến xe và sân bến

+ Hệ thống cung cấp thông tin

+ Hệ thống kiểm soát xe ra vào bến

Quy định về bảo vệ môi trường

So với quy chuẩn QCVN 45:2012/BGTVT, Sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT  đã có những điểm khác trong quy định về bảo vệ môi trương, cụ thể như sau:

+ Sửa đổi mục 2.4.4, theo đó đối với bến xe khách có xưởng bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô phải bố trí khu vực riêng và đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BTNMT

+ Bổ sung mục 2.4.6, quy định bến xe khách trong nằm trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Quy định về thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT quy định hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác, bao gồm:

- Văn bản đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác;

- Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với đường bộ của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể bến xe khách;

- Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và biên bản nghiệm thu xây dựng;

- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của bến xe khách

- Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách ban hành.

Theo đó, chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở GTVT tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách và lập biên bản kiểm tra.

Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các tiêu chí thì phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiểm tra và phải thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe.

Trường hợp bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở GTVT quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Thông tư 73/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 73/2015/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 73/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 73/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 73/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 73/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật