Công điện 32/CĐ-TW

Click để xem chi tiết và Tải về Công điện 32/CĐ-TW

Tiêu đề: Công điện 32/CĐ-TW năm 2015 bảo đảm việc cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và 2015-2016, Hè Thu 2016 do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai điện Số hiệu: 32/CĐ-TW Loại văn bản: Công điện Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 12/10/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công điện 32/CĐ-TW để xử lý:

Tin tức về Công điện 32/CĐ-TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công điện 32/CĐ-TW

Đang cập nhật

Bình luận về Công điện 32/CĐ-TW

Đang cập nhật

Án lệ về Công điện 32/CĐ-TW

Đang cập nhật