Thông tư 43/2015/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 43/2015/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 43/2015/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 26/11/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA BỆNH VIỆN
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện
  • Điều 3. Hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện
  • Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác xã hội
  • Điều 5. Mối quan hệ phối hợp trong thực hiện công tác xã hội của bệnh viện
  • Điều 6. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Quyết định 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, ngày 26/11/2015, Bộ trưởng Bộ y tế ban hành Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

Thông tư này quy định về nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

Cụ thể, trong công tác xã hội, Bệnh viện đảm nhận các nhiệm vụ:

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ nhân viên y tế.

- Đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

Căn cứ quy mô giường bệnh, điều kiện về nhân lực, kinh phí và phạm vi hoạt động chuyên môn, giám đốc bệnh viện quyết định thành lập hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Phòng Công tác xã hội thuộc bệnh viện, Tổ Công tác xã hội thuộc Khoa khám bệnh; Phòng điều dưỡng hoặc Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội nói trên.

Phòng, Tổ Công tác xã hội có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, mỗi khoa, phòng của bệnh viện phân công một nhân viên y tế tham gia làm cộng tác viên công tác xã hội trong bệnh viện.

Các khoa, phòng, đơn vị khác có trách nhiệm giới thiệu người bệnh đến phòng Công tác xã hội hoặc đề nghị phòng Công tác xã hội cử nhân viên đến để trợ giúp, tư vấn cho người bệnh, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về sức khỏe của người bệnh để Phòng, Tổ công tác xã hội hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh.

Thông tư 43/2015/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 43/2015/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 43/2015/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 43/2015/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 43/2015/TT-BYT

Đang cập nhật