Công văn 9573/BNN-TCLN

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 9573/BNN-TCLN

Tiêu đề: Công văn 9573/BNN-TCLN năm 2015 đôn đốc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 9573/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 24/11/2015 Lĩnh vực: Môi trường, Văn hóa , thể thao, du lịch

Ngày 24/11/2015, Bộ NNPTNT đã ban hành Công văn 9573/BNN-TCLN đôn đốc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực thi chính sách, huy động nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần bảo vệ, phát triển rừng bền vững, gắn với xóa đói, giảm nghèo cho cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng, Bộ NNPTNT đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với lĩnh vực du lịch.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 9573/BNN-TCLN để xử lý:

Tin tức về Công văn 9573/BNN-TCLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 9573/BNN-TCLN

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 9573/BNN-TCLN

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 9573/BNN-TCLN

Đang cập nhật