Quyết định 61/2015/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 61/2015/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 61/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài) do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 61/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/11/2015 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Ngày 29/11/2015, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 61/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp là tuyến kết nối giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội và cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xã hội; thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Thủ tướng đưa ra một số chính sách đặc thù phát triển như sau:

Về nhà ở xã hội.

UBND được giao nhiệm vụ bố trí nhà ở xã hội theo dự án riêng trong ranh giới khu vực phát triển đô thị hai bên truyên đường, bảo đảm tỷ lệ diện tích theo quy định của pháp luật.

Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung.

UBND TP.Hà Nội có trách nhiệm xác định, huy động vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và tiến độ triển khai các dự án.

Nguồn vốn nói trên được huy động từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, vốn ODA, vốn xã hội hóa theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội chủ động áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đối với từng dự án cụ thể, trong đó có hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thành phố Hà Nội xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng tại thời điểm lựa chọn nhà đầu tư để làm căn cứ đề xuất, đàm phán. 

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp được xác định tại thời điểm quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp thấp hơn giá đất đã đàm phán, nhà đầu tư nộp theo giá đất đã đàm phán.

Trường hợp Khu vực phát triển đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND TP.Hà Nội lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng khung thuộc nhóm A.

Quyết định 61/2015/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 61/2015/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 61/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 61/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 61/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật