Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ Số hiệu: 07/2015/TTLT-BXD-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng Người ký: Trần Anh Tuấn, Phạm Hồng Hà Ngày ban hành: 16/11/2015 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN ...
 • Chương I SỞ XÂY DỰNG, SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 4. Biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp)
 • Chương II PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
 • Điều 5. Vị trí và chức năng
 • Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 7. Tổ chức và biên chế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành

Ngày 12/12/2015, Bộ Xây Dựng và Bộ Nội Vụ đã ban hành Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, quận, thị xã về các lĩnh vực QLNN thuộc ngành Xây dựng.

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở xây dựng; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Quản lý đô thị. Cụ thể,

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Bộ Xây dựng và Bộ Nội Vụ đã quy định rất chi tiết nhiệm vụ quyền hạn của Sở xây dựng ở các lĩnh vực dưới đây:

- Trình UBND cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp tỉnh một số dự thảo theo quy định

- Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các VBQPPL, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc

- Về hoạt động đầu tư xây dựng:

-  Về phát triển đô thị:

- Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang.

- Về nhà ở:

- Về công sở:

- Về vật liệu xây dựng:

Phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh QLNN về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

Từ vị trí chức năng nói trên, Thông tư 07/2015 đã quy định cụ thể 22 nhiệm vụ, quyền hạn của  Phòng Quản lý đô thị

Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, thay thế Thông tư 20/2008/TTLT-BXD-BNV

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2015/TTLT-BXD-BNV

Đang cập nhật