Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Vinh Hiển, Huỳnh Văn Tí, Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 20/11/2015 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nhà giáo hợp đồng cũng được hưởng phụ cấp thâm niên

Ngày 20/11/2015, căn cứ Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ thâm niên nhà giáo, liên Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH để sửa đổi một số nội dung về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo tại Thông tư 68/2011/BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Hai nội dung được sửa đổi tại Thông tư 29 này là về đối tượng được hưởng chế độ và thời gian tính hưởng chế độ, cụ thể như sau:

Đối tượng hưởng chế độ thâm niên: là toàn bộ nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nói cách khác, những nhà giáo giảng dạy theo hợp đồng (không thuộc biên chế) cũng sẽ được hưởng trợ cấp này.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo: sẽ bao gồm thời gian làm việc tính hưởng phụ cấp thâm niên của tất cả các ngành nghề (nếu có), không còn chỉ giới hạn ở các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và quân đội, công an và cơ yếu.

Thông tư 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật