Nghị định 35/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 35/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y Số hiệu: 35/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/05/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THÚ Y
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, ...
 • Điều 4. Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y
 • Điều 5. Chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn
 • Mục 2
 • Điều 6. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật
 • Mục 3. TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU; CẤM XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
 • Điều 7. Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 8. Điều kiện tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 9. Cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 10. Quy định đối với việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thuộc ...
 • Điều 11. Quy định đối với việc tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Mục 4. ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y
 • Điều 12. Điều kiện chung sản xuất thuốc thú y
 • Điều 13. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y GMP
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận GMP
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận GMP
 • Điều 17. Điều kiện buôn bán thuốc thú y
 • Điều 18. Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
 • Điều 19. Điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y
 • Điều 20. Điều kiện đối với cơ sở khảo nghiệm thuốc thú y
 • Mục 5. ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THÚ Y
 • Điều 21. Điều kiện hành nghề thú y
 • Điều 22. Chứng chỉ hành nghề thú y
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y
 • PHỤ LỤC II MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y
 • PHỤ LỤC III MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 35/2016/NĐ-CP để xử lý: