Nghị định 129/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 129/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 129/2015/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Số hiệu: 129/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/12/2015 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 129/2015/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tuyển chọn
 • Chương II TUYỂN CHỌN VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG ...
 • Điều 4 Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ
 • 1. Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ ...
 • 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công ...
 • Điều 5. Tiêu chuẩn tuyển chọn
 • Điều 6. Hồ sơ tuyển chọn
 • Điều 7. Trình tự tuyển chọn
 • Điều 8. Phong, thăng, giáng cấp bậc hàm
 • Điều 9. Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp
 • 1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng phục vụ tại ngũ, đạt danh hiệu chiến ...
 • Điều 10. Chế độ, chính sách trong thời gian phục vụ và khi xuất ngũ
 • Điều 11. Xuất ngũ
 • 1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định này thì ...
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG ...
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa ...
 • Điều 13. Xử lý vi phạm
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Ngày 15/12/2015, căn cứ luật Công an nhân dân, luật Nghĩa vụ quân sự, Chính phủ đã ban hành Nghị định 129/2015/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Nghị định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Theo quy định tại Nghị định 129/2015/NĐ-CP này thì việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải thực hiện đúng quy định pháp luật; bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và chặt chẽ; chỉ tuyển những công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan, đúng chỉ tiêu của Thủ tướng.

Đối tượng tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ CAND này là công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký NVQS theo quy định. Đối với công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ và đã đăng ký NVQS, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì cũng được xem xét, tuyển chọn.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ CAND này là 3 năm, được tính từ ngày giao nhận công dân.

Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân như sau:

- Có lý lịch rõ ràng

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị quản chế …

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông; các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sức khỏe.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2016, thay thế Nghị định 12/2007/NĐ-CP, Nghị định 57/2009/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 129/2015/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 129/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 129/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 129/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật