Quyết định 65/2015/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 65/2015/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 65/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 65/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/12/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 65/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRỰC THUỘC ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Theo quy định tại Quyết định 65/2015/QĐ-TTg Tổng cục Hải quan sẽ có 1 Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng.

Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục Hải quan, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Hải quan. Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Các tổ chức hải quan ở trung ương bao gồm:

a) Vụ Pháp chế;

b) Vụ Hợp tác quốc tế;

c) Vụ Tổ chức cán bộ;

d) Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

đ) Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh);

e) Cục Giám sát quản lý về hải quan;

g) Cục Thuế xuất nhập khẩu;

h) Cục Điều tra chống buôn lậu;

i) Cục Kiểm tra sau thông quan;

k) Cục Tài vụ - Quản trị;

l) Cục Quản lý rủi ro;

m) Cục Kiểm định hải quan;

n) Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan;

o) Viện Nghiên cứu Hải quan;

p) Trường Hải quan Việt Nam;

q) Báo Hải quan.

Trong đó, 13 tổ chức đầu tiên là tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 3 tổ chức còn lại là tổ chức sự nghiệp.

Quyết định 65/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/2/2016 thay thế Quyết định 02/2010/QĐ-TTg./

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 65/2015/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 65/2015/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 65/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 65/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 65/2015/QĐ-TTg

Đang cập nhật