Thông tư 47/2015/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 47/2015/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 47/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 47/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 11/12/2015 Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 47/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • QCVN 10 : 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các tài liệu viện dẫn
 • Chương II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • Điều 5. Phân cấp cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
 • Điều 6. Yêu cầu chung
 • Điều 7. Bể chứa xăng dầu
 • Điều 8. Cột bơm xăng dầu
 • Điều 9. Đường ống công nghệ
 • Điều 10. Hệ thống điện
 • Điều 11. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
 • Điều 12. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
 • Điều 13. Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • Điều 14. Quy định về công bố hợp quy và kiểm tra
 • Điều 15. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện

Ban hành kèm Thông tư 47/2015/TT-BCT là QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

 Thông tư 47/2015/TT-BCT và Bộ QCVN ban hành kèm Thông tư này có hiệu lực từ 1/7/2016.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 47/2015/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 47/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 47/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 47/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 47/2015/TT-BCT

Đang cập nhật