Thông tư 21/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 21/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 05/02/2016 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI ...
  • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Khai thuế giá trị gia tăng
  • Điều 4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư 21/2016/TT-BTC ban hành 5/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

Việc khai thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 21/2016 được thực hiện như sau:

- Đối với người nộp thuế là tổ chức:

+ Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý đối với Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm).

+ Trường hợp vừa có doanh thu ở trên và có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì người nộp thuế cũng khia thuế GTGT theo quý.

- Đối với người nộp thuế là cá nhân:

+ Người nộp thuế là cá nhân có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý.

+ Trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh thì khi có phát sinh doanh thu ở trên thì có lựa chọn hình thức khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng.

Thông tư 21/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2016/TT-BTC

Đang cập nhật