Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Trần Quốc Khánh, Trần Anh Tuấn, Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 06/11/2015 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG, TRỌNG DỤNG CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 4. Thành tích khoa học và công nghệ để xem xét áp dụng chính sách sử dụng, trọng dụng
 • Chương II CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TRONG SỬ DỤNG CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Mục 1: XÉT TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH
 • Điều 5. Tiêu chuẩn xét tuyển dụng đặc cách viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
 • Điều 6. Thành tích khoa học và công nghệ để xét tuyển dụng đặc cách viên chức chuyên ngành khoa học và ...
 • Điều 7. Quy trình xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh ...
 • Điều 8. Hội đồng xét tuyển đặc cách
 • Điều 9. Cách tính điểm khi xét tuyển đặc cách
 • Điều 10. Xác định người trúng tuyển
 • Điều 11. Chế độ tiền lương đối với người được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào hạng chức danh ...
 • Mục 2: ĐẶC CÁCH BỔ NHIỆM VÀO HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CAO HƠN KHÔNG QUA THI THĂNG HẠNG, KHÔNG PHỤ THUỘC ...
 • Điều 12. Tiêu chuẩn xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ ...
 • Điều 13. Hồ sơ xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao ...
 • Điều 14. Quy trình xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ ...
 • Điều 15. Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn ...
 • Mục 3: CÁC ƯU ĐÃI KHÁC
 • Điều 16. Ưu đãi đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
 • Chương III CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Mục 1: TRỌNG DỤNG NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH
 • Điều 17. Lĩnh vực khoa học và công nghệ được xem xét lựa chọn nhà khoa học đầu ngành và số lượng nhà ...
 • Điều 18. Hồ sơ xét chọn nhà khoa học đầu ngành
 • Điều 19. Đề xuất xét chọn nhà khoa học đầu ngành
 • Điều 20. Đánh giá chuyên môn, đề xuất công nhận nhà khoa học đầu ngành
 • Điều 21. Quyết định công nhận nhà khoa học đầu ngành
 • Điều 22. Không tiếp tục công nhận, hủy công nhận nhà khoa học đầu ngành
 • Điều 23. Trọng dụng nhà khoa học đầu ngành
 • Điều 24. Dừng áp dụng chính sách trọng dụng và hoàn trả kinh phí đối với Nhà khoa học không được tiếp ...
 • Mục 2: TRỌNG DỤNG NHÀ KHOA HỌC ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ...
 • Điều 25. Trọng dụng nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt ...
 • Điều 26. Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và ...
 • Mục 3: TRỌNG DỤNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG
 • Điều 27. Trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng
 • Điều 28. Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU

Ngày 6/11 vừa qua, căn cứ Luật Khoa học công nghệ, Nghị định 40/2014/NĐ-CP và các văn bản có liên quan khác, liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Nguyên tắc áp dụng chính sách tại Thông tư 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC này như sau:

Việc áp dụng chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, dựa trên thành tích KH&CN, mỗi thành tích chỉ được xét 1 lần để áp dụng chính sách.

Nếu phát hiện gian dối trong hồ sơ, lý lịch để được hưởng chính sách thì bị xem xét hủy quyết định liên quan đến việc hưởng ưu đãi và bị xử lý theo quy định.

Chính sách trọng dụng được áp dụng với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, khi không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn, điều kiện thì thôi hưởng chính sách trọng dụng.

Các chính sách cụ thể được quy định tại chương II và chương III của Thông tư 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC này, bao gồm một số chính sách như:

- Xét tuyển dụng đặc cách

- Đặc cách bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.

- Các chế độ trọng dụng nhà khoa học đầu ngành như: hưởng ưu đãi bằng 100% mức lương hiện hưởng, được cấp kinh phí để thực hiện các hoạt động của nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Các chế độ trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng.

Thông tư 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC này có hiệu lực từ 1/1/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

Đang cập nhật