Thông tư 01/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 01/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 05/01/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải
 • Điều 4. Người nộp phí, lệ phí hàng hải
 • Điều 5. Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí hàng hải
 • Điều 6. Cơ sở, nguyên tắc xác định số tiền phí, lệ phí hàng hải
 • Chương II BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI QUỐC TẾ
 • Điều 7. Phí trọng tải
 • Điều 8. Phí bảo đảm hàng hải
 • Điều 9. Phí hoa tiêu
 • Điều 10. Phí neo đậu tại khu nước, vùng nước
 • Điều 11. Phí sử dụng cầu bến, phao neo thuộc khu vực hàng hải
 • Điều 12. Lệ phí ra, vào cảng biển và lệ phí chứng thực kháng nghị hàng hải
 • Chương III BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI NỘI ĐỊA
 • Điều 13. Phí trọng tải
 • Điều 14. Phí bảo đảm hàng hải
 • Điều 15. Phí hoa tiêu
 • Điều 16. Phí neo đậu tại khu nước, vùng nước
 • Điều 17. Phí sử dụng cầu bến, phao neo
 • Điều 18. Lệ phí ra, vào cảng biển và lệ phí chứng thực kháng nghị hàng hải
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • DANH MỤC KHU VỰC HÀNG HẢI TRONG KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI

Ngày 5/1 vừa qua, căn cứ  Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Pháp lệnh Phí và lệ phí và các văn bản liên quan khác, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Phí, lệ phí hàng hải quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BTC này bao gồm: phí trọng tải; phí bảo đảm hàng hải; phí hoa tiêu hàng hải; phí neo đậu tại khu nước, vùng nước; phí sử dụng cầu, bến phao neo thuộc khu vực hàng hải; lệ phí ra, vào cảng biển và lệ phí chứng thực kháng nghị hàng hải.

Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải theo biểu phí, lệ phí hoạt động hàng hải quốc tế bao gồm:

- Tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hải (bao gồm cả khu chế xuất); tàu thuyền nước ngoài vào hoạt động tại vùng biển Việt Nam không thuộc vùng nước cảng biển;

- Tàu thuyền hoạt động vận tải hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, trung chuyển, quá cảnh tại khu vực hàng hải bao gồm cả các khu chế xuất;

- Tàu thuyền vận tải hành khách từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam; tàu thuyền chuyên dùng hoạt động trên tuyến quốc tế vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hải;

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển, kể cả hàng hoá ra hoặc vào khu chế xuất được bốc dỡ, giao nhận, bảo quản, neo đậu tại khu vực hàng hải;

- Hành khách của tàu khách từ nước ngoài đến Việt Nam (hoặc ngược lại) bằng đường biển, đường thuỷ nội địa vào, rời khu vực hàng hải;

Đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải theo biểu phí, lệ phí hoạt động hàng hải nội địa bao gồm:

- Tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hải;

- Tàu thuyền vận tải hàng hoá, hành khách hoạt động hàng hải nội địa vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hải;

- Tàu thuyền hoạt động trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo;

- Tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí hoạt động tại các cảng dầu khí ngoài khơi, cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí trong khu vực trách nhiệm của cảng vụ hàng hải;

Thông tư 01/2016/TT-BTC này có hiệu lực từ ngày 20/02/2016; Bãi bỏ Quyết định 98/2008/QĐ-BTC; Thông tư 41/2012/TT-BTC.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2016/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 01/2016/TT-BTC

Đang cập nhật