Thông tư 57/2015/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 57/2015/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 57/2015/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 57/2015/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 30/12/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư 57/2015/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM; CƠ ...
 • Điều 3. Tiêu chuẩn sức khỏe của người được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 4. Quy định cơ sở vật chất của cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 5. Quy định trang thiết bị y tế của cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 6. Quy định nhân sự của cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Chương III QUY TRÌNH KHÁM, CHẨN ĐOÁN VÔ SINH
 • Điều 7. Khám và xét nghiệm thăm dò vô sinh cho cặp vợ chồng
 • Điều 8. Khám và xét nghiệm thăm dò vô sinh cho phụ nữ độc thân
 • Chương IV QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
 • Điều 9. Tư vấn cho cặp vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 10. Tư vấn các trường hợp đặc biệt
 • Điều 11. Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)
 • Điều 12. Quy trình chuẩn bị tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 13. Quy trình chọc hút noãn làm thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 14. Quy trình chuyển phôi
 • Điều 15. Quy trình tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)
 • Điều 16. Quy trình lấy tinh trùng bằng thủ thuật
 • Điều 17. Quy trình trữ lạnh tinh trùng
 • Điều 18. Quy trình rã đông tinh trùng
 • Điều 19. Quy trình trữ lạnh mô tinh hoàn
 • Điều 20. Quy trình rã đông mô tinh hoàn
 • Điều 21. Quy trình trữ lạnh noãn
 • Điều 22. Quy trình rã đông noãn
 • Điều 23. Quy trình trữ lạnh phôi
 • Điều 24. Quy trình rã đông phôi
 • Điều 25. Quy trình chuyển phôi đông lạnh (FET)
 • Điều 26. Quy trình trưởng thành noãn non trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVM-Invitro Maturation)
 • Điều 27. Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm xin noãn
 • Điều 28. Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm xin tinh trùng
 • Điều 29. Quy trình giảm phôi chọn lọc
 • Chương V LƯU GIỮ VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN
 • Điều 30. Lưu giữ thông tin
 • Điều 31. Chia sẻ thông tin
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành

Ngày 30/12 vừa qua, căn cứ Nghị định 10/2015/NĐ-CP, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 57/2015/TT-BYT quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Thông tư này quy định các quy trình trong hoạt động thu tinh trong ống nghiệm, gồm:

- Quy trình khám, chẩn đoán vô sinh

- Tư vấn về thụ tinh trong ống nghiệm

- Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm

- Quy trình chuẩn bị tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm

- Quy trình chọc hút noãn làm thụ tinh trong ống nghiệm

- Quy trình chuyển phôi

- Quy trình tiêmtinh trùng vào bào tương noãn

- Quy trình lấy tinh trùng bằng thủ thuật

- Quy trình giữ lạnh tinh trùng

- Quy trình rã đông tinh trùng

- Quy trình trữ lạnh mô tinh hoàn

- Quy trình rã đông mô tinh hoàn

- Quy trình trữ lạnh noãn

- Quy trình rã đông noản

- Quy trình trữ lạnh phôi

- Quy trình rã đông phôi

- Quy trình chuyển phôi đông lạnh

- Quy trình trưởng thành noãn non trong thụ tinh trong ống nghiệm

- Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm xin noãn

- Quy trình thụ tinh trong ống nghiệm xin tinh trùng

- Quy trình giảm phôi chọn lọc.

Thông tư 57/2015/TT-BYT sẽ có hiệu lực từ 15/2/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 57/2015/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 57/2015/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 57/2015/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 57/2015/TT-BYT

Đang cập nhật