Thông tư 01/2016/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2016/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành Số hiệu: 01/2016/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 04/01/2016 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Yêu cầu đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN TRA, KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 4. Nhiệm vụ
 • Điều 5. Quyền hạn
 • Mục 2: TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ CỦA CẢNH SÁT ...
 • Điều 6. Trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ
 • Điều 7. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ
 • Mục 3: HÌNH THỨC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT
 • Điều 8. Tuần tra, kiểm soát công khai
 • Điều 9. Tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang
 • Điều 10. Kiểm soát thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
 • Điều 11. Huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp tuần tra, kiểm soát
 • Mục 4: NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 12. Các trường hợp được dừng phương tiện
 • Điều 13. Nội dung tuần tra
 • Điều 14. Nội dung kiểm soát
 • Điều 15. Xử lý vi phạm
 • Mục 5: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG ...
 • Điều 16. Cục Cảnh sát giao thông
 • Điều 17. Công an cấp tỉnh
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành

Cảnh sát giao thông không được "núp lùm" để xử phạt vi phạm giao thông

Từ ngày 15/02/2016, cảnh sát giao thông được quyền kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, trưng dụng các loại phương tiện giao thông.

Theo đó, quyền hạn của cảnh sát giao thông như sau:

 • Dừng các phương tiện đang tham gia giao thông cũng như kiểm tra các loại giấy tờ của phương tiện và giấy tờ tùy thân của chủ phượng  tiện.
 • Xử lý các hành vi vi phạm giao thông và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nhằm đảm bảo cho việc xử lý tốt các vi vi phạm hành chính và tạm giữ giấy tờ của phương tiện và người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông đường bộ.
 • Sử dụng các loại vũ khí cho phép và yêu cầu cơ quan, tổ chức hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc giao thông.
 • Trưng dụng phương tiện giao thông; tạm thời đình chỉ việc đi lại của người và phương tiện tại một số đoạn đường cũgn như phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng phương tiện.

Cảnh sát gia thông chỉ được phép dừng phương tiện giao thông trong các trường hợp sau:

 • Khi trực tiếp phát hiện hoặc biết các hành vi vi phạm giao thông thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
 • Thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên hoặc Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
 • Các văn bản về việc dừng phương tiện để kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh, trật tự.
 • Nhận được tin tố giác, tin báo về các hành vi vi phạm pháp luật và phương tiện tham giao thông.

Việc tổ chức tuần tra theo các phương thức như sau: tuần tra, kiểm soát cơ động; kiểm soát tại Trạm Cảnh sát giao thông, tại một điểm trên đường giao thông hoặc kết hợp giữa tuần tra kiểm soát cơ động và tại một điểm trên đường giao thông.

Khi tham gia tuần tra, kiểm soát công khai CSGT phải sử dụng trang phục đúng quy định của Bộ Công an. Như vậy, khi mặc quân phục cảnh sát giao thông thì buộc phải tuần tra, kiểm soát một cách công khai chứ không được “núp lùm” để xử phạt người vi phạm giao thông (đối với trường hợp mặc thường phục thì được phép). Tuy nhiên, cảnh sát giao thông không được phép lạm dụng việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để sách nhiễu, gây phiền hà, làm thiệt hại đến lợi ích của công dân, lợi ích của nhà nước.

Thông tư 01/2016/TT-BCA thay thế Thông tư 65/2012/TT-BCA.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BCA để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2016/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2016/TT-BCA

Đang cập nhật