Thông tư 01/2016/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2016/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 01/2016/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 01/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 25/01/2016 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 01/2016/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2013/TT-BTTTT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2013 ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện

Ngày 25/01/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 01/2016/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.

Nội dung sửa đổi đáng chú ý được quy định như sau:

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và gửi về Cục Viễn thông theo thời hạn như sau:

+ Báo cáo Doanh thu dịch vụ viễn thông quý chậm nhất là 20 ngày (đối với các Công ty) và 45 ngày (đối với các Tổng Công ty), kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý;

+ Báo cáo Doanh thu dịch vụ viễn thông năm chậm nhất là 30 ngày (đối với các Công ty) và 90 ngày (đối với các Tổng Công ty), kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thông tư 01/2016/TT-BTTTT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016 đối với báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông từ năm 2016 trở đi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2016/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2016/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2016/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2016/TT-BTTTT

Đang cập nhật