Thông tư 03/2016/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2016/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 03/2016/TT-BQP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 03/2016/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Chí Vịnh Ngày ban hành: 12/01/2016 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Thông tư 03/2016/TT-BQP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM ...
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Mối quan hệ công tác
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Thông tư 03/2016/TT-BQP chức năng Trung tâm hành động bom mìn quốc gia

Thông tư 03/2016/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn cũng như mối quan hệ công tác của trung tâm hành động bom mìn Quốc gia.

Trung tâm hành động bom mìn quốc gia có chức năng Tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam và điều phối hoạt động của chương trình 504.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm bom mìn Quốc gia theo Thông tư số 03/2016

 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.
 • Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch của Chương trình 504; quản lý, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch, báo cáo theo quy định.
 • Tham gia với các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính quân sự có liên quan đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
 • Tham mưu cho Trưởng Cơ quan Thường trực và chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.
 • Chủ trì xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên toàn quốc; đề xuất việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn; quản lý và tổ chức triển khai thực hiện việc theo dõi, giám sát chất lượng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 504. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến nhiệm vụ của Chương trình 504.
 • Quản lý tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế và các nguồn kinh phí khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.
 • Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết và đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.
 • Và các nhiệm vụ và quyền hạn khác ban hành theo Thông tư 03.

Mối quan hệ công tác

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam sẽ có mối quan hệ công tác với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504  Tư lệnh Công binh và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội cũng như các Bộ, cơ quan ngang bộ, ngành địa phương.

Thông tư 03/2016/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2016/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2016/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2016/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2016/TT-BQP

Đang cập nhật