Quyết định 335/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 335/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 335/QĐ-BCT năm 2016 về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 335/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 21/01/2016 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 335/QĐ-BCT năm 2016 về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM PHÂN BÓN VÔ CƠ
  • Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol ...
  • Điều 2. Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 9897/QĐ-BCT ngày 03 tháng ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập ...
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI PHÂN BÓN VÔ CƠ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM VINACONTROL ...

Ngày 21/01/2016, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định 335/QĐ-BCT về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ định Phòng thử nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng, địa chỉ: Lô A6-A8, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ. Danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Mã số phòng thử nghiệm: TNPB-BCT.01.16.

Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày 21/01/2016 và thay thế Quyết định 9897/QĐ-BCT.

 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 335/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 335/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 335/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 335/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 335/QĐ-BCT

Đang cập nhật