Văn bản khác 412/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 412/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 412/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND “Về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” Số hiệu: 412/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thiện Ngày ban hành: 03/09/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch 412/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND “Về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 144/2015/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH “VỀ MỘT SỐ ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. MỤC TIÊU
  • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • V. Nguồn kinh phí thực hiện
  • DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 412/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 412/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 412/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 412/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 412/KH-UBND

Đang cập nhật