Quyết định 02/2016/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2016/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 02/2016/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/01/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ DỊCH, CÔNG BỐ HẾT DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm
 • Điều 3. Trình tự công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A
 • Điều 4. Trình tự công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, nhóm C
 • Điều 5. Điều kiện, trình tự công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
 • Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC QUY ĐỊNH THỜI GIAN Ủ BỆNH TRUNG BÌNH VÀ THỜI GIAN KHÔNG PHÁT HIỆN THÊM TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH TRUYỀN ...

Ngày 28/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Một số quy định đáng chú ý

Điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm

+ Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: có ít nhất một người bệnh được chẩn đoán xác định.

+ Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và nhóm C:

- Một xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) được coi là có dịch khi có số người mắc bệnh vượt quá số mắc trung bình của tháng cùng kỳ 03 năm gần nhất;

- Một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) được coi là có dịch khi có từ 2 xã có dịch trở lên;

- Một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) được coi là có dịch khi có từ 2 huyện có dịch trở lên.

Trình tự công bố dịch bệnh trền nhiễm thuộc nhóm A

Ngay sau khi nhận được thông tin về người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, cơ quan được Bộ Y tế chỉ định thực hiện việc điều tra xác minh.

Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi xác định có người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cơ quan xác minh dịch có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế nơi có dịch xảy ra đồng thời báo cáo Bộ Y tế.

Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan xác minh dịch, Sở Y tế nơi có dịch xảy ra có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của Sở Y tế nơi có dịch xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch.

Trình tự công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, nhóm C, cũng được quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016, thay thế Quyết định 64/2010/QĐ-TTg.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2016/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật