Văn bản khác 134/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 134/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2011 chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 Số hiệu: 134/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Lộc Ngày ban hành: 04/07/2011 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2011 chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015

  • KẾ HOẠCH CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2011-2015
  • I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
  • II. MỤC TIÊU:
  • III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
  • IV. GIẢI PHÁP CHUNG:
  • V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 134/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 134/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 134/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 134/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 134/KH-UBND

Đang cập nhật