Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành Số hiệu: 22/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du Ngày ban hành: 09/12/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ...
 • Điều 2. Nghị quyết này áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2016-2020 và thay thế Nghị quyết số 32 ...
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện.
 • NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 ...
 • I. CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020
 • II. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ...
 • III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÂN ĐỐI DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
 • IV. CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ...
 • V. CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật