Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Số hiệu: 197/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Thị Hậu Ngày ban hành: 11/12/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND

Đang cập nhật