Thông tư 215/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 215/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 215/2015/TT-BTC về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 215/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 31/12/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 215/2015/TT-BTC về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ LẬP DỰ TOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng chi phí giám định, định giá tài sản, triệu tập người làm chứng, người ...
 • Điều 4. Nội dung chi, mức chi, thủ tục tạm ứng, thủ tục thanh toán
 • Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư 215/2015/TT-BTC quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước

Thông tư 215/2015 áp dụng cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức có liên quan đến giám định, định giá, làm chứng và phiên dịch trong tố tụng. Thông tư này hướng dẫn về lập dự toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động tố tụng.

Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí mà các cơ quan tố tụng chi khi thực hiện các hoạt động tố tụng sẽ nằm trong khoản chi ngân sách nhà nước hàng năm giao cho các cơ quan tố tụng.

Nguyên tắc sử dụng kinh phí

Kinh phí ngân sách nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn và không được sử dụng cho các công việc, nhiệm vụ khác.

Nội dung chi, mức chi, thủ tục tạm ứng, thủ tục thanh toán

Các khoản chi phí sử dụng cho hoạt động giám định, định giá cho người làm chứng, người phiên dịch được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 81/2014/NĐ-CP.

Lập dự toán và phân bổ dự toán

Cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành lập dự toán các chi phí, kinh phí đã sử dụng cho các hoạt động tố tụng và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách để nộp cho cơ quan tài chính.

Phân bổ dự toán

Khi phân bổ dự toán thì cơ quan tiến hành tố tụng phải xác định rõ số kinh phí dành cho các hoạt động giám định, định giá, chi phí cho người phiên dịch, người làm chứng. Các kinh phí này được giao hằng năm và không thực hiện theo cơ chế tự chủ.

Hồ sơ thanh toán, quyết toán kinh phí

Chi phí giám định:

 • Văn bản trưng cầu giám định;
 • Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và phiếu thu tiền của cơ quan giám định.

Chi phí định giá:

 • Văn bản yêu cầu định giá;
 • Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và phiếu thu tiền của tổ chức định giá.

Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch:

 • Giấy mời hoặc giấy triệu tập người làm chứng, người phiên dịch;
 • Bảng kê chi tiết các khoản chi phí của người làm chứng, người phiên dịch kèm theo các hóa đơn, chứng từ có liên quan (vé tàu xe, hóa đơn thuê chỗ nghỉ...).
 • Giấy biên nhận tiền giữa đại diện cơ quan tiến hành tố tụng và người làm chứng, người phiên dịch.

Thông tư 215/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 215/2015/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 215/2015/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 215/2015/TT-BTC

Đang cập nhật