Quyết định 14366/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14366/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 14366/QĐ-BCT năm 2015 về chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Số hiệu: 14366/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải Ngày ban hành: 28/12/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 14366/QĐ-BCT năm 2015 về chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU ...
  • Điều 1. Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối ...
  • Điều 2. Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung sau:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành 03 năm kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hải ...
  • PHỤ LỤC 1 PHẠM VI, CHỦNG LOẠI HÀNG HÓA ĐƯỢC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ...
  • Phụ lục 2 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14366/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14366/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14366/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14366/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14366/QĐ-BCT

Đang cập nhật