Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 05/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai Ngày ban hành: 01/02/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 05/2016/QĐ-UBND Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ ỨNG TRƯỚC VÀ TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN GIỐNG, VẬT TƯ ĐỂ HỖ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 41 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở ...
 • QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ ỨNG TRƯỚC VÀ TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN GIỐNG, VẬT TƯ ĐỂ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và địa bàn áp dụng
 • Điều 2. Điều kiện áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ ỨNG TRƯỚC
 • Điều 3. Mặt hàng và định mức đầu tư ứng trước
 • Điều 4. Giá cả và phương thức đầu tư ứng trước
 • Điều 5. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi
 • Chương III QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN
 • Điều 6. Điều kiện, mặt hàng, định mức, cự ly được trợ cước vận chuyển
 • Chương IV THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
 • Điều 7. Thanh toán kinh phí
 • Điều 8. Lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí
 • Điều 9. Nguồn vốn thực hiện chính sách
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật