Quyết định 164/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 164/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 164/QĐ-BTP năm 2016 sửa đổi Điều 3 Quyết định 2022/QĐ-BTP về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 164/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 03/02/2016 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 164/QĐ-BTP năm 2016 sửa đổi Điều 3 Quyết định 2022/QĐ-BTP về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2022/QĐ-BTP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng ...
  • Điều 3. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 164/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 164/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 164/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 164/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 164/QĐ-BTP

Đang cập nhật