Công điện 10598/CĐ-BNN-TY

Click để xem chi tiết và Tải về Công điện 10598/CĐ-BNN-TY

Tiêu đề: Công điện 10598/CĐ-BNN-TY năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 10598/CĐ-BNN-TY Loại văn bản: Công điện Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 28/12/2015 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Công điện 10598/CĐ-BNN-TY năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI RÚT CÚM A/H7N9 VÀ CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM ...
  • 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp và các Sở ...
  • 2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
  • 3. Các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo các ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công điện 10598/CĐ-BNN-TY để xử lý:

Tin tức về Công điện 10598/CĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công điện 10598/CĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Bình luận về Công điện 10598/CĐ-BNN-TY

Đang cập nhật

Án lệ về Công điện 10598/CĐ-BNN-TY

Đang cập nhật