Chỉ thị 03/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 03/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 03/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 03/02/2016 Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội

Mục lục Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • 1. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu ...
 • 2. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn:
 • 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường:
 • 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 • 5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Chủ động xây dựng, thường xuyên rà soát, cập nhật phương án điều động, ...
 • 6. Bộ Công Thương:
 • 7. Bộ Xây dựng rà soát lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thoát nước có tính tới các tác động của biến ...
 • 8. Bộ Giao thông vận tải:
 • 9. Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên phối hợp, tổ chức thực hiện các Đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng ...
 • 10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch vốn ...
 • 11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
 • 12. Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và thực hiện ...
 • 13. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tăng ...
 • 14. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 03/CT-TTg để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 03/CT-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 03/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 03/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 03/CT-TTg

Đang cập nhật