Quyết định 226/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 226/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 226/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho tình huống tìm kiếm, cứu nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 226/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 04/02/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 226/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho tình huống tìm kiếm, cứu nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THÔNG TIN LIÊN LẠC KHẨN CẤP DÙNG CHUNG CHO CÁC TÌNH HUỐNG TÌM KIẾM ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • PHỤ LỤC I MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC KHẨN CẤP DÙNG CHUNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU ...
  • PHỤ LỤC II SƠ ĐỒ KỸ THUẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC KHẨN CẤP DÙNG CHUNG PHỤC VỤ CÁC TÌNH HUỐNG TÌM ...

Ngày 04/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 226/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho tình huống tìm kiếm, cứu nạn.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Mục tiêu của Đề án

+ Xây dựng mô hình kỹ thuật thông tin liên lạc phục vụ tiếp nhận thông tin yêu cầu trợ giúp khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế hoạt động chỉ đạo, điều hành tìm kiếm, cứu nạn hiện nay tại Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân;

+ Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Đề án;

+ Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112.

 Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện Đề án.

Quyết định 226/QĐ-TTg này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/02/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 226/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 226/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 226/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 226/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 226/QĐ-TTg

Đang cập nhật