Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy định mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 02/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm Ngày ban hành: 01/02/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy định mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CỤ THỂ CHO HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (Mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc ...
 • QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CỤ THỂ CHO HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 3. Nguyên tắc sử dụng
 • Chương II CÁC NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CỤ THỂ
 • Điều 4. Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng
 • Điều 5. Chi biên soạn, biên dịch, phát hành tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở
 • Điều 6. Chi tổ chức cuộc thi về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
 • Điều 7. Chi tổ chức bầu hòa giải viên
 • Điều 8. Chi hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ hòa giải
 • Điều 9. Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm liên quan đến hoạt ...
 • Điều 10. Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát nhu cầu về tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến ...
 • Điều 11. Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở
 • Điều 12. Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải ở cơ sở (nếu có)
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
 • Điều 14. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật