Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy định lộ giới và chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn phường thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 08/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt Ngày ban hành: 01/02/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy định lộ giới và chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn phường thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH LỘ GIỚI VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao ...
 • QUY ĐỊNH LỘ GIỚI VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH RIÊNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng.
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ LÔ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 4. Quản lý quy hoạch trong việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất ...
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 5. Quy định về mật độ xây dựng
 • Điều 6. Quy định về dạng kiến trúc, khoảng lùi và số tầng cao nhà.
 • Điều 7. Quy định chiều cao từng tầng nhà
 • Điều 8. Quy định cao trình nền tầng trệt, tầng hầm và tầng bán hầm
 • Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
 • Điều 9. Quy định về chỉ tiêu kiến trúc đối với nhà trong hẻm
 • Điều 10. Quy định về chỉ tiêu xây dựng các lô đất không đủ tiêu chuẩn
 • Điều 11. Xử lý chuyển tiếp
 • PHỤ LỤC 1 QUY ĐỊNH VỀ LỘ GIỚI, DẠNG KIẾN TRÚC, KHOẢNG LÙI VÀ TẦNG CAO THEO TÊN ĐƯỜNG
 • PHỤ LỤC 2 QUY ĐỊNH CAO TRÌNH NỀN TẦNG TRỆT, TẦNG HẦM VÀ BÁN HẦM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật