Quyết định 66/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 66/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 66/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 66/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Triệu Văn Cường Ngày ban hành: 25/01/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 66/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
  • Điều 4. Hiệu Iực và trách nhiệm thi hành

Quyết định 66/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 66/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 66/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 66/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 66/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 66/QĐ-BNV

Đang cập nhật