Quyết định 172/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 172/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng chiến lược xuất khẩu tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 172/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Ngọc Trai Ngày ban hành: 21/01/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng chiến lược xuất khẩu tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng chiến lược xuất khẩu tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm ...
 • 1. Mục tiêu của Đề án:
 • 2. Quan điểm phát triển xuất khẩu:
 • 3. Định hướng phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030:
 • 4. Các giải pháp thực hiện chiến lược xuất khẩu tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện:
 • 1. Sở Công Thương:
 • 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 • 4. Sở Khoa học và Công nghệ:
 • 5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
 • 6. Ban Quản lý Khu kinh tế:
 • 7. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch:
 • 8. Cục Hải quan:
 • 9. Cục Thuế tỉnh:
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu ...
 • PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 172/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 172/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 172/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 172/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 172/QĐ-UBND

Đang cập nhật