Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn Số hiệu: 09/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Lý Vinh Quang Ngày ban hành: 05/02/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật