Thông tư 03/2016/TT-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2016/TT-TANDTC

Tiêu đề: Thông tư 03/2016/TT-TANDTC Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 03/2016/TT-TANDTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 03/02/2016 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 03/2016/TT-TANDTC Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP, THẨM PHÁN TRUNG CẤP ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP, THẨM PHÁN TRUNG CẤP, THẨM PHÁN CAO CẤP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
 • Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
 • Điều 6. Ủy viên Hội đồng
 • Điều 7. Phiên họp của Hội đồng
 • Chương III BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
 • Điều 8. Các ban giúp việc của Hội đồng
 • Điều 9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng
 • Điều 10. Trách nhiệm thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2016/TT-TANDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2016/TT-TANDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2016/TT-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2016/TT-TANDTC

Đang cập nhật